محافظ الکترونیکی لوازم خانگی (دو پریز)

S2600CS2600P
محافظ الکترونیکی لوازم خانگی

Type : S-2600C/P

طراحی شده جهت جلوگیری صدمات ناشی از :

  • قطع و وصل برق
  • نوسانات شبکه
  • افزایش و کاهش ولتاژ

دارای :

  • دو پریز جمعا به توان 2000W
  • کلید قطع و وصل
  • در دو مدل کابل دار و دوشاخه دار
  • دارای ۳ نشانگر وضعیت کارکرد