محافظ الکترونیکی ارتدار پکیج (تک پریز)

S1600C
محافظ الکترونیکی ارتدار پکیج

Type : S-1600C/P

(Package Protector)

طراحی شده برای جلوگیری از صدمات ناشی از :

  • قطع و وصل برق
  • نوسانات شبکه
  • افزایش و کاهش ولتاژ

دارای :

  • کلید بزرگ قطع و وصل همزمان فاز و نول
  • پریز خروجی ارتدار به توان 2000W
  • در دو مدل کابل دار و دوشاخه دارS1600P