ترموستات

thermostat
ترموستات

Type : S-601 A/B MAX

(Temperature Controller)

طراحی شده برای :

  • کنترل اتوماتیک دما با مدار هوشمند
  • دارای صفحه نمایش دمای تنظیمی
  • دارای صفحه نمایش دمای موجود
  • قابلیت تنظیم رعایت پسماند حرارت
  • قابلیت تنظیم رعایت خطای ترموکوپل
  • مدل S601 A : از ۴۰۰ تا ۵۰ – درجه سانتی گراد
  • مدل S601 B : از ۱۳۰۰ تا ۰ درجه سانتی گراد
  • پایداری تنظیمات
  • دارای ترمینال آسانسوری