تماس با ما

تلفن : ۲ – ۴۴۷۲۲۸۰۰ (۰۲۱)      ۸ – ۶۵۶۱۱۴۲۶ (۰۲۱)

فکس : ۶۵۶۱۲۲۴۷ (۰۲۱)

اطلاعات فروش : ۱۸۵۶۶۷۹ – ۰۹۱۲

آدرس : تهران – جاده قدیم کرج – ابتدای جاده شهریار

پست الکترونیکی :

info@sanetco.com

sanet.electronic@gmail.com